Piper Army Cub

Til Norge kom 16 Piper L-18C Super Cub til Feltartilleriets OP-tjeneste (1955). Flyene ble, etter at flygere var utdannet på Værnes, fordelt til de ulike artilleriavdelingene. L-18 er et robust fly , lett å operere fra små improviserte flystriper eller landeveier og jorder. Det kunne benytte både hjul og ski-understell.

LN-ACG  
År: 1953
Antall seter: 2 (1 flyger + 1 passasjer i tandem)
Motor: Continental C90-8F 90 hk.
Reisehastighet: 70 - 80 knop. 
Totalvekt: 680 kg.
Egenvekt: 442 kg.
Fuelkapasitet: 68 liter. 
Fuel forbruk: ca 20 liter pr time.
Rekkevidde: ca 350 km (med reserve).

Flyet er ubevæpnet, uten pansring og med lav hastighet. I en kampsituasjon var det avgjørende at flygerne kunne utnytte flyets manøvreringsegenskaper og terrenget fullt ut, for å unngå beskytning fra bakken eller fra andre fly.
 
Oppgavene til FAOPT var å utføre observasjon fra luften, ildledelse av artilleri, rekognosering, kommunikasjonsflyging, meldingstjeneste osv. Flyene hadde utstyr for kontroll av radioaktive områder. På slutten av 80-årene ble det vurdert å skifte dem ut med lette helikoptre. I 1992 var det slutt for FAOPT.
 
De norske Piper Cub var en del av Marshal hjelpen til Norge etter krigen og skulle i 1991 returneres til USA når forsvaret ikke hadde bruk for dem lenger. Marshal hjelpen var en hjelp USA ytet Nato medlemsland og var blant annet gratis lån av millitært materiell. Olav Aamodt var Generalinspektør for Luftforsvaret (GIL) på den tiden og fikk forhandlet fram en avtale med USA om å frigi syv Piper Cub og gi disse til norske flyklubber. I 1992 ble flyene frigitt og på flystevnet på Gardermoen i 1994 formelt gitt som gave til NAK på vegne av norske flyklubber. NAK brukte perioden 1992-1994 på å ordne det formelle med sivil registrering osv. Det fulgte med en klausul at flyene skal holdes luftdyktig og de kan ikke selges ut av klubbene. Sivil typebetegnelse ble PA19 Piper Cub.

LN-ACG er registreringen Grenland Flyklubbs Army Cub. Flyet er enkelt utstyrt og startes blant annet for hånd (propellersving). Cub'en egner seg til operasjoner litt utenom de tradisjonelle asfaltstripene og et jorde er mer en godt nok for Cub'en. Om vinteren settes det noen ganger ski på flyet slik at landinger på for eksempel snø og isdekte vann kan gjennomføres. Siden flyet har halehjul så kreves det litt mer erfaring og egen utsjekk for halehjul for å kunne fly dette flyet. 

Flyet eies og driftes av Grenland Flyklubb og har base i Skien.

Facebook Twitter Epost