Tiger Moth (3 stk.)

Tiger Moth er en videreutvikling av deHavilland sin DH.60 Moth. DH.60 så dagens lys i 1925 og ble mest populær blant sivile operatører, selv om det militære også kjøpte noen til skoleflyvning. Flyet overtok i stor grad rollen til Avro 504.

I 1931 kom det britiske Air Ministry med et ønske om bedre mulighet for fallskjermutsprang for instruktøren i fremre sete. deHavilland modifiserte da sin Moth ved å flytte overvingen fremover. For å beholde løftsenter i riktig posisjon i forhold til tyngdepunkt, måtte vingene gis noe pilform. Den originale Cirrus-motoren ble byttet med en Gipsy III motor, som snart ble overtalt til å kunne kjøre opp-ned, dvs at propellen fikk bedre klaring fra bakken. Med disse modifikasjonene fikk flyet betegnelsen DH.82 og navnet Tiger Moth. Det fløy første gang den 26. oktober 1931. RAF tok i bruk Tiger Moth i 1932 og den første ordren var på beskjedne 35 fly.


Veteranflygruppa på Kjeller vil fly oppvisning i formasjon med tre stk DeHavilland Tiger Moths. Flyfabrikken på Kjeller bygget før den 2. verdenskrig 34 stk på lisens, - og en av dem vil fly i formasjonen på Geiteryggen denne dagen!

Facebook Twitter Epost


 Legg inn en ny kommentar

Navn:  *
Kommentar:  *
Kode:  *
 

 Kommentarer (0)