North Amercian T6G Harvard

North American AT-6 Harvard er et treningsfly som ble brukt til videre utdannelse av piloter før de fikk trening på det flyet de skulle fly i tjeneste. AT var den amerikanske forkortelsen for Advanced Trainer, men etter 1948 fikk alle treningsfly prefikset T, og AT-6 Texan ble T-6 Texan. I britisk og kanadisk tjeneste fikk flyet navnet Harvard, og dette navnet ble brukt også blant annet i Norge.

Over 20 000 fly ble bygget og flyet var fremdeles i tjeneste i flyvåpenet til Paraguay så sent som 1999. En Harvard er også fremdeles i registeret til RAF, i tjeneste hos DERA. Over 1 100 Texan/Harvard/SNJ er fremdeles bevart og svært mange er fremdeles flydyktige. Noen opereres av flere flyvåpens "museum-flights", men et stort antall fly er også i hendene på private operatører og flyet kan sees jevnlig på flyshow. 

Harvard LN-TEX ble bygd på lisens av Noorduyn Aviation i Canada som en Harvard Mk II i 1944. Den har gjort tjeneste i Royal Air Force, det belgiske, portugisiske og tyske luftforsvaret. I 1979 ble flyet kjøpt av Anders Sæther i Scandinavian Historic Flight. Det ble lakkert i USAAF sølv fargeskjema, og har i mange år hatt base på Kjeller. LN-TEX har en Pratt & Whitney R-1340-AN-1 Wasp radial motor, som yter 600 hk. Max hastighet er ca 330 km/t, mens cruise er ca 235 km/t.

Norwegian Spitfire Foundation operere flyet.

Facebook Twitter Epost