Arrangører og samarbeidspartnere


Russian Warbirds of Norway
Russian Warbirds of Norway er et kjent innslag på flyshow rundt om i landet. Foreningen har sin base på Skien Flyplass og er nærmeste nabo til Grenland Flyklubb. Foreningen har vokst fra å være en liten gruppe til å være en av de største med operative x-millitære fly i Norge. Formålet med foreningen er å bidra med ”østlige” innslag på flystevner i inn- og utland (Skandinavia), og lokalt bidra til å øke interessen for fly og flyging. Russian Warbirds har flere operative fly. Gjennom foreningen kan man til selvkost prøve å fly alle deres fly -fra jagerfly til dobbeldekker. Besøk deres hjemmesider for mer info om foreningen.
Grenland Flyklubb
Grenland Flyklubb holder til på vestsiden av Geiteryggen. Klubben eier selv flere fly. Disse leies ut til medlemmene til selvkostpris. Grenland Flyklubb driver skole for både motorfly og mikrofly. Klubben har lang erfaring med skoling og instruktørene er svært erfarne. Grenland Flyklubb er også er en klubb for de som ikke har mulighet eller ikke ønsker å ta flylappen. Mange har stor glede av miljøet uten selv å ha "lappen". Besøk deres hjemmesider for mer info om klubben.
Grenland Fallskjermklubb
Klubben ble etablert i 1973, eier eget fly, samt et stort og flott klubbhus med alle fasiliteter som ligger rett ved hoppfeltet på Skien Lufthavn. GFSK har per idag ca 120 aktive medlemmer og er en meget sosial klubb som arrangerer mange spennende aktiviteter året gjennom for sine medlemmer. GFSK utfører tandemhopp, utdanner elever og har egen demogruppe som gjør oppvisningshopp med flagg og røyk på private og offentlige arrangementer. Demogruppa hopper blant annet med verdens største norgesflagg på hele 300m2. Besøk deres hjemmesider for mer info om klubben.
Grenland Luftsportssenter
Grenland Luftsportsenter AS ble etablert etter at Skien kommune besluttet å legge ned den kommersielle driften ved Skien Lufthavn. Selskapet har fått tillatelse til å drifte flyplassen videre basert på en langsiktig avtale med Skien kommune.
Skien flyplass Geiteryggen blir i første omgang en flyplass til ikke-kommersiell bruk. Aksjonærer i Grenland Luftsportssenter AS er Grenland Fallskjermklubb, Russian Warbirds of Norway og Grenland Flyklubb. Flyplassen blir i dag brukt til flyging i næring og til luftsportaktiviteter av brukere fra hele Østlandet.